กลุ่มบริษัท ทูพีเอส ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ “รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร” ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั้งงานออกแบบวิศวกรรมที่ปรึกษา, จัดหา, ก่อสร้าง, ติดตั้ง, ทดสอบและนำเข้าใช้งาน รวมไปถึงงานบำรุงรักษา สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยแรงสูง, โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ขยะ)

       ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแรงสูงจนถึงระดับแรงดัน 115 เควี, เราสามารถให้ บริการด้านการออกแบบ ที่ปรึกษา จัดหา ก่อสร้าง ทดสอบ และบำรุงรักษา

  • ระบบสายส่ง/ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
  • สถานีไฟฟ้าย่อยแรงสูง แรงต่ำ
  • โรงไฟฟ้าชัวภาพ (Biogas Power Plant)
  • โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)
  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
  • โรงไฟฟ้าขยะ (Waste Power Plant)
Top