ข้อมูล


T.P.K. ETHANOL 115/22kV SUBSTATION (Khon Buri, Nakhon Ratchasima), TR 15/20/25 MVA.

รูปภาพ


วีดีโอTop