ข้อมูล


115 kV TRANSMISSION LINE FOR TOBACCO MONOPOLY (Rojana Industrial Park, Ayutthaya.)

รูปภาพ


วีดีโอTop