ข้อมูล


22.5 MWac BGTT SOLAR FARM WANGMUENG (Wang Muang, Saraburi)

รูปภาพ


วีดีโอTop