วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในกลุ่มบริษัททางด้านพลังงาน

พันธกิจ

ดำเนินงานด้วยความเที่ยงตรง อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม

ความคาดหวัง

เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

คุณค่า

2012 ◘ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555,ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ณ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง

2014 ◘ ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่มายัง ลำลูกกา, ปทุมธานี.


ปัจจุบันกลุ่มบริษัท 2PS ประกอบด้วย 3 บริษัท ด้วยกัน โดยแบ่งงานให้บริการลูกค้าดังนี้

2PS Engineering Co., Ltd.
จะให้บริการลูกค้าในรูปแบบ

  • งานจ้างเหมา

2PS Design and consultant Co., Ltd.
จะให้บริการลูกค้าในรูปแบบ

  • งานออกแบบ
  • งานให้คำปรึกษา
  • งานขออนุญาต
  • งานควบคุมงาน

2PS Service systems Co., Ltd.
จะให้บริการลูกค้าในรูปแบบ

  • งาน Preventive maintenance
  • งาน Operation and maintenance
  • งาน Test and commissionning
Top